Σχετικά με τη δισκογραφική

Από το 2001 το Polytropon επέκτεινε τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες στο χώρο της δισκογραφικής έκδοσης ιδρύοντας την ομώνυμη δισκογραφική εταιρεία. Η δισκογραφική εταιρεία Polytropon εκδίδει ετήσια αρκετές παραγωγές με κύριο γνώμονα την πολυμορφία και την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα.


Επιλογές