Υπηρεσίες

 • ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

 • 2-TRACK ΣΤΕΡΕΟ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ απευθείας

 • Pre/post PRODUCTION

 • ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

 • ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • DEMOS

 • ΘΕΑΤΡΟ

 • ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

 • ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ SPOT

 • ΠΡΟΒΕΣ

 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΙΞΕΙΣ

 • MASTERING

Επιλογές